پارس پلاستیک خوزستان

ظرف دلی لولایی 250 سی سی پارس