نایلون های ضدعفونی خاک

استفاده روز افزون از سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات،بیماری ها و علف های هرز در کشاورزی،به خصوص در گلخانه ها سلامتی بشر را به مخاطه انداخته است. لذا این مساله باعث شده تا از ترکیب پلاستیک ها و انرژی خورشیدی که یکی از طبیعی ترین انرژی ها جهت مبارزه با عوامل بیماری زا در خاک های گلخانه ای است بهره ببرند.

از جمله فواید این روش می توان به از بین رفتن آفاتی از جله نماتد ها،عوامل بیماری زای قارچی ،بوته میری،علف های هرز،بیماری های خاکزی همچون آبدوزک یا کنه های خاکزی اشاه کرد .این روش در صورت رعایت اصول و بهداشت می تواند تا چندین سال دوام داشته باشد.

قبل از اجرای این روش باید برحسب وسعت زمین مقدار کود نپوسیده مورد نیاز شامل کود گاوی ،گوسفندی و مرغی نپوسیده (حدود 4الی 6 تن در هر جریب) و پلاستیک شفاف را تهیه کرد.برای اجرای این روش می بایست گرمترین زمان سال انتخاب شود تا حداکثر دما را بتوان بدست آورد. در طول روز دمای خاک در عمق 5 سانتی متری به حدود 35درجه می رسد. کودها را 3 روز قبل از اجرا در سطح زمین به صورت یکنواخت پهن و اقدام به شخم زدن می کنند تا حدود 20 الی 25 سانت با خاک مخلوط و به خوبی تسطیح گردد سپس اقدام به آبیاری عمیق نموده و روز بعد سطح خاک را با پلاستیک می پوشانند تا ارتباط خاک با هوا کاملا قطع گردد. این پلاستیک ها به مدت یکماه تا زمان انجام کامل ضدغفونی بر روی سطح خاک باقی می مانند.

با انجام این فرایند رشد سریعتر گیاه، افزایش کیفیت محصولات و کاهش استفاده از آفت کش ها و افزایش طول عمر نایلون های گلخانه ای را درطول دوره کشت شاهد خواهیم بود.

سمن پلاست پارسه با تولید مرغوبترین نایلون های ضدعفونی خاک آماده ارائه خدمات به کشاورزان و گلخانه داران گرامی می باشد