پوشش های دوم گلخانه (دوپوش)

Second greenhouse covers

یکی از پارامترهای مهم جهت حفاظت از محصولات گلخانه ای در فصل زمستان متعادل نگهداشتن دمای داخل گلخانه است و برای این منظور می توان از پوشش های دوم گلخانه (نایلون های دو پوش)استفاده نمود این نایلون ها با عبور بیش از 95 درصد نور خورشید با دارا بودن ویژگی های ضد چکه و حفظ حرارتی IR  در سمن پلاست پارسه با ضخامت و عرض های مختلف به سفارش مشتریان تولید می گردد.

از جمله ویژگی های پوشش های دوم گلخانه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- پوشش های دوم گلخانه موجب انتقال عالی نور مرئی با انتشار محدود آن می گردد.
2- پوشش دوم گلخانه نوسان دمای گلخانه را در طول شبانه روز را کاهش می دهد.
3- پوشش دوم گلخانه با ایجاد یک سطح حرارتی مطلوب، از استرس رویشی جلوگیری می نماید.
4- نایلون دوم گلخانه ای حفاظت حرارتی بیشتری از محصولات در داخل گلخانه در طول زمستان ایجاد می کنند.
5-پوشش های دوم دارای خواص مکانیکی عالی (کشش، کشیدگی، پارگی) هستند.
6-پوشش دوم گلخانه (دوپوش گلخانه ای) از ریزش آب از پوشش اصلی به گیاهان جلوگیری می کند.
7-این پوشش ها از تخریب شیمیایی پوشش اصلی محافظت می کنند.