انواع و ویژگی های پوشش های گلخانه ای

انواع پوشش های گلخانه ای

انواع پوشش های گلخانه ای و ویژگی های آنها 1- پوشش شیشه ای  شیشه بعنوان پوشش گلخانه ای دارای عبور دهی نور بالا،طول عمر و پایداری زیاد است به طوری که پرتوهای فرابنفش نور تاثیری بر پایداری و طول عمر آن ندارد ولی در مقابل تگرگ و برف سنگین آسیب پذیر هستند و با گذشت […]