تعیین محل احداث گلخانه

تعیین محل احداث گلخانه: یکی از اولین تصمیماتی که باید اتخاذ شود، این است که گلخانه به صورت یک واحد جداگانه، در تماس با ساختمان‌های موجود و یا بصورت بخشی از ساختمانهای جدید ساخته شود. گلخانه‌های متصل به هم معمولاً هزینه‌های ساخت و گرمایش کمتری داشته و دسترسی آسانتری دارند، اما گیاهان نورکمتری دریافت می‌کنند. […]

انواع و ویژگی های پوشش های گلخانه ای

انواع پوشش های گلخانه ای

انواع پوشش های گلخانه ای و ویژگی های آنها 1- پوشش شیشه ای  شیشه بعنوان پوشش گلخانه ای دارای عبور دهی نور بالا،طول عمر و پایداری زیاد است به طوری که پرتوهای فرابنفش نور تاثیری بر پایداری و طول عمر آن ندارد ولی در مقابل تگرگ و برف سنگین آسیب پذیر هستند و با گذشت […]